Chính sách đổi trả

Chính sách đổi/ trả hàng và hoàn tiền

– Đổi hàng : Với máy mua mới chưa sử dụng chúng tôi cho phép đổi qua dòng máy khác phù hợp theo yêu cầu khách hàng, các dòng máy đã sử dụng đã khui thùng công ty chúng tôi cho đổi hàng với trường hợp còn thùng hộp, và chúng tôi tính chi phí khấu hao sản phẩm vì sản phẩm đã qua sử dụng, mức khấu hao tương đương theo thời gian quý khách sử dụng

– Trả hàng : Chúng tôi chỉ nhận lại sản phẩm nếu sản phẩm lỗi từ nhà sản xuất, mọi thông tin thắc mắc khiếu nại về sản phẩm khi đã bàn giao công ty chúng tôi không giải quyết. Tất cả các sản phẩm chúng tôi bán ra đã được tư vấn kỹ về chất lượng cũng như kỹ thuật khách hàng đã đồng ý mua sử dụng thì chúng tôi không hỗ trợ nhận lại hàng trả với bất kỳ trường hợp nào

  • Chúng tôi chỉ nhận lại sản phẩm khi thương lượng giữa hai bề về khấu hao sản phẩm đã sử dụng cũng như chi phí lắp đặt, thi công và training sử dụng